Нагината-дзюцу - техника боя алебардой

Омотэ но нагината-дзюцу 4 ката
- 1. Ицуцу но нагината;
- 2. Нанацу но нагината;
- 3. Касуми но нагината;
- 4. Хакка но нагината.

Гокуи ситидзё но нагината 3 ката
- 1. Эмпи но нагината,
- 2. Тонбо но нагината,
- 3. Рюко но нагината.

Омотэ но нагината-дзюцу

1 . Ицуцу но нагината

2 . Нанацу но нагината

3 . Касуми но нагината

4 . Хакка но нагината